Mitä Blue Industry Parkille kuuluu?

Blue Industry Parkin kehitys on edennyt nopeasti kevään 2024 aikana.

Kuten aiemmin kerroimme, Blue Industry Parkin ensimmäinen kiinteistö valmistui viime vuoden lopulla Yard Park -alueella. Toisen kiinteistön rakentaminen alkaa vielä tänä vuonna TT-toimitilojen toimesta, ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2025 alkupuolella. Rakennuslupaprosessi on jo käynnissä.

Noin 2 200 neliön rakennukseen ovat tulossa vuokralaisiksi muun muassa Meyerin TK-alihankkijayritys ja kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio, jotka muuttavat Blue Industry Parkiin telakan alueelta. Rakennukseen toteutetaan näille yrityksille varasto-, tuotanto- ja toimistotilaa sekä tekninen laboratorio. Kiinteistön vuokranantajaksi tulee kiinteistörahastoyhtiö.

Nämä kaksi tulevaa asiakastarinaa ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten Blue Industry Park -ympäristössä on mahdollista optimoida tilankäyttöä ja hyödyntää uusia muodostuvia palvelurakenteita. Tämä mahdollistaa kiinteiden kulujen muuttamisen muuttuviksi kuluiksi, jolloin kustannuksia syntyy vain palveluiden, kuten varastoinnin tai logistiikan (esim. keräilyn ja pakkauksen), käytöstä. Pelkkä neliöhinta ei ole ainoa mittari, vaan kokonaisuuden ja erityisesti “near by” -efektin hyödyt ovat merkittäviä, erityisesti meriteollisuusyrityksille, jotka toimivat Meyer Turun kanssa.

Yhtiö valmistelee yhdessä Rajukivi Oy kanssa uusia kalliopohjaisia tontteja telakan “aitalinjaan” eli Merilinjan varrelle, suoraan Meyer Turun maa-alueiden yhteyteen. Yhtiön laatima tasaussuunnitelma mahdollistaa myös uuden tieyhteyden avaamisen telakalle, jos sellaiselle ilmenee tarvetta kohdealueella.

Blue Industry Parkin toimitusjohtaja Tero Lahti kertoo, että Yard Park -alueen tonttien suunnitteluvaraukset etenevät hyvin. Jos kaikki etenee suunnitelmien mukaan, kuudesta tontista on enää yksi vapaana, ja siitäkin on jo tullut alustava kysely.

Lahti toivoo, että myös suuremmat hankkeet, kuten SRV kanssa suunniteltu logistiikkakeskus, pääsevät käyntiin tänä vuonna talouden piristyessä koron laskujen myötä.

Merilinjan alueelta on myyty Würthille noin 7 000 neliön tontti, jolla on yli 2 000 neliön rakennusoikeus. Würth näkee alueen potentiaalin liiketoimintansa kehittämisessä, ja seuraamme tämän hankkeen edistymistä jatkossa.

Yhtiön omakehitteiset omaisuudenhallintaprojektit ovat edenneet hyvin ja niille on kova kysyntä. Tavoitteena on tarjota varastointitilaa kevytrakennehalleissa tietyillä maa-alueilla.

Heinäkuussa olemme lomalla, mutta hankkeet etenevät edelleen vauhdikkaasti.

Aurinkoista kesää kaikille!

 

Scroll to Top