Turun seudun meriteollisuuden alihankintaverkosto osa 1

Blue Industry Park on luotu ennen kaikkea Turun seudun meriteollisuuden alihankintaverkoston tarpeita ja lisäarvoa silmällä pitäen. Lisäksi ensimmäiset toimitilasopimukset sijoittumisesta alueellemme on jo allekirjoitettu alihankintayritysten kanssa. Joten siksi sukellamme tällä kertaa pintaa syvemmälle alihankintaverkoston maailmaan.

Käsittelemme aihetta kahdessa osassa: 1. Turun seudun meriteollisuuden alihankintaverkosto yleisellä tasolla ja 2. Blue Industry Parkin edut alihankintayritykselle.

Lue aiheen toinen osa tästä >>

Voit tutustua alueen yrityksiin tarkemmin täällä: blueindustrypark.com/yritykset

Laaja kirjo yrityksiä takaa monipuolisuuden

Turun seutu on pitkään ollut merkittävä toimija meriteollisuuden alalla, ja alihankintaverkosto on osoittautunut elinvoimaiseksi voimavaraksi alueen taloudelle. Meriteollisuuden alihankintaverkosto kattaa laajan kirjon yrityksiä, jotka tarjoavat erilaisia palveluita ja tuotteita suurille telakoille ja laivanrakennusyhtiöille.

Tässä kappaleessa tarkastellaan Turun seudun meriteollisuuden alihankintaverkoston nykytilaa, sen merkitystä alueen taloudelle sekä tulevaisuuden näkymiä.

Verkostoitumisesta on hyötyä kaikille

Meriteollisuus on Turun alueella ja koko maailmassa pitkälti verkostoitunutta toimintaa. Alan veturiyritysten saamat tilaukset vaikuttavat suoraan ja välillisesti lukuisten pääalihankkijoiden kautta koko alihankintaverkostoon. Turun seudun alihankintaverkosto koostuu isoista toimijoista aina pieniin yhden miehen yrityksiin asti. Meriteollisuuden alihankkijoilta edellytettävien ominaisuuksien kärjessä ovat aikataulujen pitävyys, luotettavuus, laatu ja osaaminen. 

Myös kustannus- ja kokonaistehokkuus ovat voimakkaasti kilpailulla laivanrakennusalalla tärkeää. Prosessien, tuotannon, kustannusten, aikataulutuksen, verkostojen ja informaation hallinta korostuvat toimittaessa osana alihankintaverkostoa.

Monipuoliset palvelut luovat kilpailuetua

Turun seudun meriteollisuuden alihankintaverkosto on monipuolinen, kattaen laivanrakennukseen liittyvät eri osa-alueet, kuten konepajateollisuuden, elektroniikan, logistiikan, LVI-alan, sisustuksen sekä suunnittelun palvelut ja tuotteet.

Tämä monimuotoisuus on osoittautunut kilpailueduksi, koska alueen yritykset voivat tarjota yhdessä kattavan palvelukokonaisuuden asiakkailleen. Telakat ja laivanrakennusyhtiöt voivat luottaa siihen, että alihankkijat Turun seudulla pystyvät tarjoamaan korkealaatuisia ja erikoistuneita palveluita kaikilla tarvittavilla osa-alueilla.

Innovaatiot ja digitalisaatio vahvistavat asemaa

Turun seudun meriteollisuuden alihankintaverkosto on myös aktiivisesti mukana alan innovaatioissa ja digitalisaatiossa. Uudet teknologiat, kuten tekoäly, IoT ja automaatio, ovat tulleet osaksi alihankintaverkoston toimintaa. Tämä ei ainoastaan paranna tehokkuutta vaan myös varmistaa, että alue säilyy kilpailukykyisenä globaalissa markkinaympäristössä.

Kansainväliset yhteydet luovat mahdollisuuksia

Turun seudun meriteollisuuden alihankintaverkostolla on vahvat kansainväliset yhteydet. Yhteistyö kansainvälisten yritysten ja organisaatioiden kanssa avaa uusia mahdollisuuksia alueen yrityksille. Vahvat suhteet ulkomaisiin kumppaneihin edistävät osaamisen vaihtoa ja mahdollistavat myös uusien markkinoiden valloituksen.

Tulevaisuuden näkymät ja haasteet

Vaikka Turun seudun meriteollisuuden alihankintaverkosto on tällä hetkellä vahva, se kohtaa myös tulevaisuuden haasteita. Alan nopeat muutokset ja globaalit talouden heilahtelut voivat vaikuttaa alihankintaverkoston vakauteen.

Siksi on tärkeää jatkaa panostamista osaamisen kehittämiseen, innovaatioihin, vastuullisuuteen ja kansainvälisiin suhteisiin, jotta voidaan varmistaa alueen meriteollisuuden pitkän aikavälin elinvoima.

Lue lisää aiheesta

Aiheen toisessa osassa tutustumme tarkemmin Blue Industry Parkin antamiin etuihin meriteollisuuden alihankintayrityksille.

Lue aiheen toinen osa tästä >>

Scroll to Top