Turun seudun meriteollisuuden alihankintaverkosto osa 2: Blue Industry Parkin edut alihankintayritykselle

Blue Industry Park on luotu ennen kaikkea Turun seudun meriteollisuuden alihankintaverkoston tarpeita ja lisäarvoa silmällä pitäen. Lisäksi ensimmäiset toimitilasopimukset sijoittumisesta alueellemme on jo allekirjoitettu alihankintayritysten kanssa. Joten siksi sukellamme tällä kertaa pintaa syvemmälle alihankintaverkoston maailmaan.

Tämä aiheen toisessa osassa käsittelemme, mitä etuja Blue Industry Park tuo alihankintayritykselle.

Lue aiheen ensimmäinen osa tästä >>

Voit tutustua alueen yrityksiin tarkemmin täällä: blueindustrypark.com/yritykset

Blue Industry Park tarjoaa monenlaisia etuja alihankintayrityksille

Blue Industry Park on Turun telakka-alueelle rakentuva Euroopan johtava meri- ja valmistavan teollisuuden keskittymä. Se kokoaa omien alojensa edelläkävijät uuden liiketoiminnan kehittyneimpien teknologioiden ja ensiluokkaisten logististen yhteyksien äärelle.

Tarjoamme monenlaisia etuja meriteollisuuden alihankintaverkostoon kuuluville yrityksille. Avaamme seuraavissa kappaleissa näistä tarkemmin kolmea tärkeintä:

1. Uniikkia ekosysteemiä
2. Hiilineutraaleja valintoja sekä
3. Fiksuja logistiikka- ja materiaalivirtaratkaisuja.

Uniikin ekosysteemin rooli alihankintayrityksen menestyksessä

Me uskomme, että uutta voi syntyä vain tekemällä jotain toisin. Tulevaisuudessa menestyvät ne alihankintaverkoston yritykset, jotka pystyvät hyödyntämään koko kasvupotentiaalinsa, löytämään juuri oikeat kumppanit ja toimimaan hiilineutraalisti ja resurssiviisaasti.

Blue Industry Park tarjoaa alihankintayrityksille täysin uudenlaiset mahdollisuudet kestävään kasvuun ja tuotekehitykseen. Innostavassa ja monialaisessa ekosysteemissä kaikenkokoiset yritykset ja organisaatiot voivat kehittää liiketoimintaansa joustavin resurssein, ilman epäolennaisia investointeja.

Blue Industry Parkin kilpailuetuna on alueen yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyöstä syntyvä synergia: yhdistämällä teollisuuden resurssit ja osaamisen Blue Industry Park luo parhaat puitteet myös meriteollisuuden alihankintaverkoston yrityksien tuotannolle, tuotekehitykselle ja tutkimukselle.

Tavoitteenamme on olla Euroopan mittakaavassa johtava meri- ja valmistava teollisuuden tuotanto- ja innovaatiokeskus. Alue palvelee kaikenkokoisia yrityksiä, joista suurin osa tulee on meriteollisuuden alihankintaverkoston jäseniä.

Mahdollisuus kehittää alihankintayrityksen hiilineutraaleja valintoja

Me Blue Industry Park:lla haluamme johtaa globaalin meriteollisuuden ponnisteluja kohti vähähiilistä tulevaisuutta. 2020-luvulla niin valtiot, kaupungit kuin yrityksetkin hakevat kilpaa ratkaisuja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen ja uusia vähähiilisyyden mahdollistavia innovaatioita.

Blue Industry Parkissa alueen energiantuotanto, infrastruktuuri, rakennukset sekä sisäisten ja ulkoisten materiaalivirtojen ohjaus suunnitellaan niin, että ne tukevat yritysten omien ilmastotavoitteiden ja kilpailukyvyn toteutumista.

Rakennusvaiheessa alueen työmaatoiminnot pyritään toteuttamaan joko päästöttömästi biopolttoaineita hyödyntäen tai sähkökäyttöisillä työkoneilla. Hiilineutraalia energiantuotantoa alueelle suunnittelee kumppanina Turku Energia.

Valitessaan uudeksi sijainniksi Blue Industry Parkin meriteollisuuden alihankintaverkoston yritys pääsee automaattisesti hyödyntämään omassa toiminnassaan näitä huolellisesti suunniteltuja ja toteutettuja ilmastotavoitteita tukevia ja hiilineutraalisuuteen pyrkiviä ratkaisuja.

Fiksut logistiikka- ja materiaalivirtaratkaisut vahvistavat alihankintayritysten kilpailukykyä

Kolme asiaa vaikuttaa yritysalueen sujuvaan logistiikkaan. Perustan muodostaa maantieteellinen sijainti. Erinomaisen lokaation lisäksi Blue Industry Park tuo erityistä lisäarvoa fiksun toimitilasuunnittelun ja tietoon perustuvan materiaalivirtojen hallinnan kautta.

Blue Industry Parkin sijainti telakan kupeessa Turun ja Naantalin satamien läheisyydessä minimoi tavaran siirtoon liittyviä logistiikkakustannuksia.

Maantieteellinen sijainti on kuitenkin vasta osa alueen logistista vahvuutta. Varsinaiset kustannushyödyt syntyvät kaavailluista toimitilaratkaisuista ja niiden oheen suunnitelluista älykkäistä materiaalivirroista.

Digitalisaatio mahdollistaa koko toimitusketjun kytkennän materiaalikysyntään, jolloin pystytään paremmin varmistamaan materiaalin oikea-aikainen saatavuus. Kun kysyntä tunnetaan tarkasti, voidaan paremmin varautua tulevaan ja hallita riskejä.

Ajantasaiseen tietoon perustuva materiaalinhallinta vähentää suoraan alihankintayritysten liiketoimintaan liittyviä riskejä ja parantaa kustannustehokkuutta, kun esimerkiksi varastoon ei enää tarvitse sitoa käyttöpääomaa vain varmuuden vuoksi. Myös isot omat panostukset varastotiloihin käyvät tarpeettomiksi ja tilojen käyttö tehostuu.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että Blue Industry Park on erinomainen mahdollisuus ja valinta meriteollisuuden alihankintayritykselle ja Turun seudun meriteollisuuden alihankintaverkosto on vahva ja elinvoimainen voimavara seudun taloudelle. 

Blue Industry Parkin alue on luotu tarjoamaan parhaat mahdolliset edellytykset alihankintayrityksen menestykselle.  Monipuoliset palvelut, innovaatiot, kansainväliset yhteydet ja jatkuva kehitys pitävät Turun seudun meriteollisuuden kilpailukykyisenä ja valmiina kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.

Scroll to Top