Blue Industry Parkiin on valmistumassa poikkeuksellinen tasattu lähes 8 hehtaarin kalliopohjainen tontti

Telakan välittömässä läheisyydessä sijaitsee kehittyvä teollisuuskeskittymä Blue Industry Park. Alueen kasvu jatkuu, sillä Kiviainesparkki ja Blue Industry Park on päivittänyt vuonna 2023 urakkasopimuksen laajan tonttialueen ja ison kokonaisuuden louhimisesta ja tasaamisesta.

– Meidän intressimme kohtasivat ja tehokas kalustomme sopii loistavasti urakkaan. Suoritamme louhintaa koko alueelle BIP:n suunnitelman ja ympäristölupien mukaisesti.

Arvioitu valmistumisaika on vuoden 2026 aikana, mutta rakentaminen voi alkaa jo aiemmin, kertoo Kiviainesparkin toimitusjohtaja Olli Mäkinen.

– Olemme keskittäneet yrityksen kaikki voimavarat tälle alueelle. Koko perustustyö tontilla on meidän omissa käsissämme, eli louhimme ja murskaamme kiviaineksen sekä tasaamme tontin. Tontin valmistuminen riippuu osaltaan kiviaineksen menekistä. Tällä hetkellä menee erityisesti hiekotukseen soveltuvia lajikkeita, Mäkinen jatkaa.

Poikkeuksellinen kalliopohjainen valmiiksi tasattu tontti yli 50.000 neliön rakennusoikeudella

– Kalliopohjainen maaperä vähentää rakentamisen riskejä ja voi alentaa rakentamisen kustannuksia merkittävästi verrattuna perinteisiin vanhalla merenpohjalla sijaitseviin tontteihin. Tällainen kalliopohjainen valmiiksi tasattu tontti mahdollistaa isojen ja raskaiden elementtien ja kappaleiden siirtelyn. Varsinais-Suomessa on yleisesti ottaen haasteellista löytää tontteja, jotka eivät ole vanhaa merenpohjaa. Tämä tekee tontista poikkeuksellisen arvokkaan ja houkuttelevan vaihtoehdon ja se tulee olemaan täydellinen esimerkiksi raskaalle konepajatoimijalle tai logistiikkakeskukselle, valaisee Blue Industry Parkin toimitusjohtaja Tero Lahti.

Ylivoimainen logistinen sijainti

Turku tunnetaan laajasta teollisuusinfrastruktuuristaan ja erinomaisesta logistisesta sijainnistaan. Meriteollisuuden läsnäolo tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden synergiaetujen ja yhteistyön hyödyntämiseen, niin Blue Industry Parkin alueella kuin muualla Varsinais-Suomessa toimivien yritysten kesken.

– Merenkulkuun liittyvät yritykset voivat hyötyä raskaan konepajateollisuuden läheisyydestä ja päinvastoin. Tämä saattaa osaltaan edistää innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä sekä erityisesti logistiikkaketjujen tehokkuuden parantamista ja kokonaisvaltaista kilpailukyvyn kasvua alueella, muistuttaa Lahti.

Yhteystiedot:

Tonttikyselyt ja lisätiedot alueen tarjonnasta:
Tero Lahti
Blue Industry Park Oy
050 482 1734

Maa-aineskyselyt:
Olli Mäkinen
Kiviainesparkki
040 027 0250

Scroll to Top