Tytäryhtiörakenne mahdollistaa Blue Industry Parkin tehokkaan kehittämisen – tähtää alan yrityskeskittymien kärkeen Euroopassa

Blue Industry Parkissa ainutlaatuista ei ole vain sen eteenpäin katsova konsepti. Edistyksellistä on myös se, miten yhtiön hallinnointi on järjestetty.

 

Meyerin telakan vieressä sijaitsevaa Blue Industry Parkin teollisuusaluetta hallinnoi Turun kaupungin kokonaan omistama osakemuotoinen tytäryhtiö. Yhtiön toimitusjohtaja Tero Lahden mukaan se on ainutlaatuista.

 

– Yleensä vastaavanlaisissa hankkeissa kaupunki myy tai vuokraa tontit yrityksille, joilla sitten on lupa toteuttaa kaavan mukaisesti tonteilla mitä ikinä haluavat. Blue Industry Parkissa olemme halunneet lähestyä asiaa täysin uudesta näkökulmasta.

 

Hallinnon kannalta ehkä kaikkein käänteentekevintä Blue Industry Parkissa on se, että maa-alueiden omistus siirrettiin kaupungilta aluetta kehittävälle tytäryhtiölle. Turun kaupungin omistajaohjauksesta vastaava johtaja ja Blue Industry Parkin hallituksen puheenjohtaja Jarkko Virtanen kertoo tämän helpottavan alueen kehittämistä ja luovan edellytykset ripeälle päätöksenteolle.

 

– Joustavuuden lisäksi haimme erityisesti meriteollisuuden toimintaympäristön tuntevaa rajapintaa sekä yksittäisissä kehityshankkeissa nopeampaa täytäntöönpanoa kuin kaupunkiorganisaatiossa olisi normaaliprosessissa mahdollista tehdä.

 

Meriteollisuusalan dynaaminen osaamiskeskittymä

 

Blue Industry Parkille haluttiin mahdollisimman osaava hallinto, jotta vahvaa visiota ja teemoitusta pystyttäisiin kehittämään tehokkaasti alueelle sijoittuvien yritysten kannalta. Alkujaan Turku Science Parkin siipien suojissa aloitetut strategiapohdinnat vahvistivat ajatusta tytäryhtiörakenteen sopivuudesta.

 

– Meillä ei käytännössä ole sellaista erityisosaamista kaupungin maankäyttöpuolella, jolla voitaisiin hallinnoida kattavasti tämän tyyppistä kehityskonseptia, Jarkko Virtanen sanoo.

 

Vaikka Blue Industry Park on osakeyhtiö, se on kaupungin ohjauksessa ja yhtiön tavoitteista päätetään valtuuston hyväksymissä omistajapoliittisissa linjauksissa. Keskeisimpiä tavoitteita on edesauttaa meriteollisuustoimialan ja toimialaan läheisesti liittyvien toimintojen kehittymistä Turun kaupungin alueella.

 

Strategiatyön tueksi yhtiölle on nimitetty Advisory Board, jonka jäsenet ovat kaupunkiorganisaation ulkopuolelta. Tero Lahden mukaan se tuo toiminnalle lisää painoarvoa.

 

– Saamme heidän kauttaan paljon osaamista, josta osa valuu myös alueelle  sijoittuviin yrityksiin. Advisory Board on tärkeä liiketoimintavisiomme rakentamisessa.

 

Operatiivinen toiminta käynnistetty

 

Ensimmäinen konkreettinen operatiivinen etappi saavutettiin viime syksynä, kun Blue Industry Parkin ensimmäisten alueiden asemakaavat hyväksyttiin. Kaikkiaan 11 maa-alueen kehitys on nyt aloitettu ja kuudessa on suunnitteluvaraus tehty. Suunnitteluvarausprosessi on mukaan haluaville kiinteistökehittäjille ja yrityksille maksuton.

 

– Käynnissä on majoitukseen, liiketiloihin, logistiikka- ja verstastilatoimintoihin, toimistotiloihin  sekä jätteenkäsittelyyn liittyviä suunnitteluhankkeita, Lahti sanoo.

 

Asemakaavoituksen kautta yhtiön käyttöön tulee mahdollisesti lähivuosina vielä lisää alueita. Rantaan rajoittuvalle alueelle on mahdollista toteuttaa meriteollisuutta tukeva uusi satama- ja logistiikka-alue.

 

Vaikka Blue Industry Park hallinnoi itse omaa maa-aluettaan, Tero Lahti muistuttaa, ettei yhtiö siitä huolimatta ole kiinteistökehitysyhtiö.

 

– Emme rakenna tai rakennuta kiinteistöjä omaan taseeseen, vaan kaikki hankkeet etenevät yksityisen pääoman voimin. Meidän roolimme on ensisijaisesti tuoda uusia näkökulmia yritysalueen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä houkutella yrityksiä ja yhteisöjä Turkuun.

 

2030-luvun puolivälissä Blue Industry Parkin on tarkoitus olla sadan läheistä yhteistyötä tekevän yrityksen koti ja 10 000:n työntekijän työpaikka. Tähtäimessä on nostaa yrityspuisto Euroopan johtavaksi meriteollisuuden ja valmistavan teollisuuden yrityskeskittymäksi.

Scroll to Top