“Hiilineutraalin laivanrakennuksen maailmanlaajuisesti tunnettu keskus” – Blue Industry Parkin suunnittelua ohjaavat kunnianhimoiset ilmastotavoitteet

Blue Industry Park johtaa globaalin meriteollisuuden ponnisteluja kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Modernin teollisuuspuiston ilmastovaikutukset minimoidaan sekä itse toiminnan että rakennusvaiheen ajalta.

 

2020-luvulla niin valtiot, kaupungit kuin yrityksetkin hakevat kilpaa ratkaisuja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen ja uusia vähähiilisyyden mahdollistavia innovaatioita.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa on jo siirrytty vastuullisuuspuheesta välittömien, konkreettisten tekojen aikaan. Kasvun edellytyksiä tulee jatkossa olemaan vain sellaisilla yrityksillä ja toimintaympäristöillä, jotka onnistuvat sopeuttamaan toimintansa ekologisesti kestäväksi.

Edelläkävijöiden joukossa on Turun kaupunki, jonka tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2029 ja sen jälkeisestä ilmastopositiivisuudesta tekee siitä yhden koko maailman kunnianhimoisimmista ilmastokaupungeista.

– Uskon, että sillä on tulevaisuudessa ihmisille yhä enemmän merkitystä, kuinka omat arvot kohtaavat kaupungin arvojen kanssa. Se, että Turku ottaa ilmastoasiat vakavasti, vahvistaa kuvaa vastuuta kantavasta kaupungista, toteaa Turun pormestari Minna Arve.

 

Käytännössä ilmastotavoite edellyttää kaupungilta toimia ja investointeja niin kestävään liikenteeseen, energiaan, teollisuuteen kuin rakentamiseenkin liittyen. Myös Varsinais-Suomen alueelle perinteikkäällä meriteollisuudella on tärkeä rooli sen toteutumisessa.

– Olemme saaneet maailmalla hyvin tunnustusta edelläkävijäkaupunkina ilmastokysymyksissä. Jos haluaa näissä asioissa kilpailuedun, on pakko olla askel edellä muita, eikä vain täyttää minimivaatimuksia. Samoin ajatellaan myös meriteollisuudessa.

 

Ilmastoratkaisujen edelläkävijöiden yhteisö

 

Blue Industry Parkin toimitusjohtaja Tero Lahti uskoo, että teollisuuspuistosta tulee yhteisö, jossa samanhenkiset, vastuullisuutta ja ilmastokysymyksiä kunnianhimoisesti lähestyvät yritykset hyötyvät toisistaan.

– Kun yritys tulee osaksi Blue Industry Park -yhteisöä, moni asia on heidän puolesta valmiiksi mietitty ja ratkaistu. Olemme edelläkävijöitä, jotta alueen yritykset pystyvät toteuttamaan kestävää ja vastuullista toimintaa pitkälle tulevaisuuteen.

Blue Industry Parkissa alueen energiantuotanto, infrastruktuuri, rakennukset sekä sisäisten ja ulkoisten materiaalivirtojen ohjaus suunnitellaan niin, että ne tukevat yritysten omien ilmastotavoitteiden ja kilpailukyvyn toteutumista.

Rakennusvaiheessa alueen työmaatoiminnot pyritään toteuttamaan joko päästöttömästi biopolttoaineita hyödyntäen tai sähkökäyttöisillä työkoneilla. Hiilineutraalia energiantuotantoa alueelle suunnittelee kumppanina Turku Energia.

Lahti pitää todennäköisenä sitä, että sekä tulevaisuudessa erilaisten hyödykkeiden ilmastovaikutuksia lasketaan yhä tarkemmin kriteerein sekä kuluttajien että lainsäädännön vaatimuksista.

 

“Hiilineutraalisuudelle on kysyntää koko ketjun matkalta.”

 

– Tuotteisiin ja palveluihin tullaan vaatimaan hiilijalanjäljen ja muiden ympäristövaikutusten laskentaa. Sijoittajat vaativat sitä, yritykset vaativat sitä ja loppukuluttajat vaativat sitä. Hiilineutraalisuudelle on kysyntää koko ketjun matkalta.

 

Lippulaivahanke Suomen teollisuudelle

 

Turun kaupungin ilmastojohtaja Risto Veivo näkee Blue Industry Parkin merkittävänä hankkeena paitsi Turulle, myös koko Suomelle ja sen teollisuuden kestävälle tulevaisuudelle.

– Meriteollisuus on yksi maamme johtavista klustereista, jossa meillä on aivan maailman huippuluokan osaamista ja tuotantoa. Ja Blue Industry Park on tämän alan kärkihanke.

Ilmasto- ja vastuullisuusnäkökulmasta odotukset nostaa korkealle tieto siitä, että meriteollisuus on aiemminkin alana osoittanut kyvykkyyttä vaikuttaviin ilmastoratkaisuihin ja edelläkävijyyttä ympäristöosaamisessa.

– Henkilökohtaisesti toivon, että Blue Industry Parkin myötä tänne kehittyy hiilineutraalin laivanrakennuksen maailmanlaajuisesti tunnettu keskus, Veivo toteaa.

Samalla se vahvistaa entisestään Euroopan parhaaksi keskikokoiseksi ilmastokaupungiksi vuonna 2020 valitun Turun profiilia kestävien ratkaisujen kaupunkina.

– Turku on tehnyt strategisen valinnan olla mieluummin edelläkävijä kuin perässäseuraaja maailman muutoksessa kestävämmäksi ja vähähiilisemmäksi. Se on muutos, joka koskee joka tapauksessa meitä kaikkia – koko maapalloa ja kaikkea yritystoimintaa.

 

Blue Industry Park on Turun kaupungin omistama kehitysyhtiö, jonka toimintaa ohjaavat kaupungin strategiset tavoitteet. Lue lisää Blue Industry Parkin resurssiviisaista ja energiatehokkaista ratkaisuista.

Scroll to Top