Blue Industry Parkiin sijoittuvalle yritykselle on tarjolla monenlaista tukea

Blue Industry Parkin alueelle sijoittuvalle yritykselle on tarjolla lukuisia kasvu-, kehittämis- ja verkostoitumispalveluja. Yritys- ja innovaatiopalveluita koordinoi seudullinen elinkeino- ja kehitysyhtiö Turku Science Park.

 

Kilpailu on globaaleilla markkinoilla kiristynyt ja pelkästään omalla osaamisella pärjääminen on käynyt yhä vaikeammaksi. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi yritys tarvitsee omien vahvuuksien lisäksi vahvoja yhteistyökumppaneita.

 

– Meillä Turku Science Park Oy:ssä on noin 50 henkilöä, joista toistakymmentä on Blue Industy Parkiin asettuvien yritysten käytössä, Maritime Turun asiakkuuspäällikkö Vesa Erkkilä kertoo.

 

Teollisuusyritysten yhteistyötä ja innovaatiotoimintaa edistetään erityisesti merelliseen osaamiseen keskittyvässä Maritime Turku -verkostossa ja teknologiateollisuuteen painottuvassa Tech Turku -verkostossa.

 

– Yhdessä yritykset pystyvät vaikuttamaan toimijana enemmän kuin yksin, Maritime ja Tech Turun johtaja Kari Sillanpää sanoo ja muistuttaa, että vaikka yhteistyötä tehdään jo monin tavoin eri toimijoiden kesken, yhteistoimintaa on aina vara parantaa.

 

–  Blue Industry Parkissa on kaikki mahdollisuudet erityisen hyvän yhteistyön rakentumiselle.

 

Tukea kehittämisen ja uusiin innovaatioihin

 

Blue Industry Parkin kunnianhimoisena tavoitteena on innovaatioekosysteemi, jossa avoin vuorovaikutus ja verkostomainen tuotanto ja toiminta synnyttävät uutta osaamista ja uusia innovaatioita. Joskus uusien ajatusten hahmottamiseen tarvitaan kuitenkin ulkopuolista apua.

 

Seudullisena kehitysyhtiönä Turku Science Park toimii siltana yritysten ja korkeakoulujen välillä. Uutta tietoa tuottavat tahot eli korkeakoulut ja oppilaitokset tuodaan yhteen uutta tietoa hyödyntävien yritysten kanssa.

 

– Jos esimerkiksi yrityksellä on tekninen haaste ja se haluaa saada jonkin laitteen toimimaan paremmin, tai se miettii businessmallin valintaa tiettyä tilannetta varten, etsimme heille sopivan tutkimusryhmän korkeakouluista, Erkkilä kertoo.

 

Innovaatiotoiminta vaatii myös rahallista panostusta. Osaamisen lisäksi korkeakouluilla on usein myös kokemusta kehityshankkeiden rahoituksesta.

 

– Harvemmin meidän täytyy enää ryhtyä rahoitusasioissa neuvomaan, moni asiakkaistamme on jo löytänyt netistä rahoitusvaihtoehtoja ja hakee esimerkiksi Business Finlandilta rahaa, Erkkilä sanoo. Kehityshankkeissa korkeakoulut usein auttavat yrityksiä rahoituksen saamiseksi.

 

Koulutus takaa osaavan työvoiman saatavuuden

 

Turulla on pitkät perinteet laivojen rakentamisessa ja kolmannes alan työpaikoista sijaitsee edelleen Turun talousalueella. Merkittävä meriteollisuuden keskittymä pysyy elinvoimaisena osaavan työvoiman ansiosta.

 

– Koska Blue Industry Park tähtää globaalisti kärkikastiin meriteollisuuden keskittymänä, meillä pitää olla vahvasti jatkuvan parantamisen meininki mukana, Turun kaupungin elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen sanoo. Haluamme varmistaa alan yrityksille parhaimman mahdollisen työvoiman korkeakoulujen sekä oppilaitosten toimesta.

 

Turulla ja sen naapurikunnilla on myös roolinsa meriteollisuusalan markkinoinnin ja myynnin tukemisessa.

 

– Meidän tulee alueena kertoa huippuosaamisestamme, jotta tänne saataisiin myös houkuteltua yrityksiä sekä Suomesta että maailmalta kasvattamaan alan kakkua, Niko Kyynäräinen sanoo.

 

Meriteollisuus on nostettu yhdeksi Turku Business Regionin viidestä strategisesta kärkialasta, joihin Turussa ja sen kymmenessä ympäryskunnassa panostetaan erityisesti. Panostus tarkoittaa mittavaa yhteistyötä alan yritysten, alueen korkeakoulujen ja julkisen sektorin välillä.

 

– Olemme juuri sopivan kokoinen kaupunki ja kaupunkiseutu, jotta vuorovaikutus ja yhteistoiminta lähiyhteisöjen välillä toimisi hyvin, Kyynäräinen kehuu.

 

Osaamisen alueellisessa keskittymisessä on Kyynäräisen mukaan huomattavia etuja, sillä se kirittää ja sparraa muita yrityksiä kehittymään. Turku onkin valittu muutama vuosi sitten maailman seitsemänneksi innovatiivisimmaksi kaupungiksi.

 

– Se on sitä tervettä kilpailua!

Scroll to Top