Suomi on älykkäiden kuljetusratkaisujen kärkimaita

Tavaroiden ja ihmisten kuljetus on ratkaisevan tärkeää nyky-yhteiskuntamme toiminnalle, mutta vanhat menetelmämme ovat kestämättömiä. Tarvitsemme uusia, puhtaampia ja älykkäämpiä kuljetusratkaisuja. Älykäs liikkuvuus vähentää päästöjä, säästää aikaa ja parantaa turvallisuutta. Merenkulkukokemuksen, teknologian ja arktisen osaamisen yhdistelmä on tehnyt Suomesta yhden maailman innovatiivisimmista älykkäiden liikkumisratkaisujen maista. 

 Suomi on pohjoinen maa, joten kylmän sään osaamista riittää. Suomella on vahvaa teknologiaosaamista niin matkaviestinnän, antureiden, data-analytiikan kuin tekoälyn osalta. Nämä yhdessä auttavat mahdollistamaan älykkäitä liikkuvuusratkaisuja, ja tämä koskee myös meriteollisuutta. 

 

Suomi otti käyttöön vuonna 2018 uudet liikennesäännöt kannustaakseen älykkään liikkumisen ekosysteemin kehittymistä. Säännöt keskittyivät muun muassa sääntelyn purkamiseen, verokannustimiin ja tiedonjakamisvaltuutuksiin julkisille tahoille. Monet älykkäät liikkumisratkaisut perustuvat jakamistaloudelliseen ajatteluun.  Säännösten muutokset näkyvät esimerkiksi kaupunkipyörä-, sähköskootteri-, auto- ja matkanjakoyrityksien vahvana kasvuna.  

Autonomiset ajoneuvot merellä ja ilmassa

Suomalainen osaaminen autonomisista ajoneuvoista ulottuu ilmaan ja mereen: suomalaiset yritykset tarjoavatkin innovatiivisia ratkaisuja autonomisiin miehittämättömiin lentokoneisiin ja laivoihin. Suomi kehittää maailman ensimmäistä autonomista meriekosysteemiä One Sea:ta yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa. Ekosysteemin on määrä olla toiminnassa vuoteen 2025 mennessä. 

 

Suomessa on maailman johtavia laivojen suunnittelijoita, rakentajia ja varustajia. Esimerkiksi Oasis of the Seas, joka vesille laskettaessa oli maailman suurin risteilyalus, rakennettiin Suomessa ja sen voimanlähteenä ovat suomalaisen Wärtsilän moottorit. 

 

Wärtsilä on yksi isoimmista nollapäästöjen pioneereista merenkulun saralla ja on muun muassa suunnitellut ja varustanut kaksi akkukäyttöistä lauttaa Norjaan. Wärtsilä on myös kehittänyt reitin optimointiteknologiaa, joka auttaa laivoja hyödyntämään vallitsevaa säätä matkan apuna. Tämä luonnollisesti vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä. 

Blue Industry Park on kestävän kehityksen vahva puolestapuhuja

Blue Industry Parkin toimitusjohtaja Tero Lahti uskoo, että teollisuuspuistosta tulee yhteisö, jossa samanhenkiset, vastuullisuutta ja ilmastokysymyksiä kunnianhimoisesti lähestyvät yritykset hyötyvät toisistaan. 

 

– Kun yritys tulee osaksi Blue Industry Park -yhteisöä, moni asia on heidän puolestaan valmiiksi mietitty ja ratkaistu. Olemme edelläkävijöitä, jotta alueen yritykset pystyvät toteuttamaan kestävää ja vastuullista toimintaa pitkälle tulevaisuuteen. 

 

Blue Industry Parkissa alueen energiantuotanto, infrastruktuuri, rakennukset sekä sisäisten ja ulkoisten materiaalivirtojen ohjaus suunnitellaan niin, että ne tukevat yritysten omien ilmastotavoitteiden ja kilpailukyvyn toteutumista. 

Scroll to Top